2015-10-08

Poczet komendantów

 

Poczet komendantów
KP PSP w Gostyniu
 
Nazwa urzędu Data sprawowania
urzędu
Stopień, imię
i nazwisko
Komendant
Data sprawowania
urzędu
Stopień, imię
i nazwisko
Zastępca Komendanta
Komenda Powiatowa Straży Pożarnych 1952 - 1963 kpt. poż. Józef Sobierajski - -
Komenda Powiatowa Straży Pożarnych 1964 – 1972 kpt. poż. Ireneusz Buśkiewicz - -
Komenda Powiatowa Straży Pożarnych 1972 – 1975 kpt. poż. Zdzisław Zimny - -
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, Zawodowa Straż Pożarna 1975 – 1979 mł. chor poż. Zenon Jagieluk - -
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, Zawodowa Straż Pożarna 1979 - 1981 mł. chor poż. Kazimierz Kamieniarz - -
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, Zawodowa Straż Pożarna 1982 – 1992 mjr poż. Zdzisław Zimny - -
Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 1992 – 1995 st. bryg. Zdzisław Zimny - -
Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 1995 – 1995 p.o. st. asp. Jacek Mostowy - -
Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 1995 – 1998 st. kpt. Robert Baran - -
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1999 – 2005 mł. bryg. Robert Baran 1999 - 2006 asp. sztab. Jacek Mostowy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2005 - 2016 st. bryg. Krzysztof Łoniewski 2007 - 2016 mł. bryg. Tomasz Banaszak
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2016 - nadal bryg. Tomasz Banaszak 2017 - nadal mł. bryg. Michał Pohl